Restauració d’incunables amb maculatures i enquadernacions reutilitzades

  • Beneficiari: Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola (Generalitat de Catalunya).
  • Objecte: 23 llibres incunables del fons històric, amb enquadernacions flexibles i semi-flexibles en pergamí, i també un còdex en pell sobre fusta.
  • Data: 1493-1500.
  • Danys: Desperfectes estructurals en les enquadernacions (llacunes al pergamí, arrugues i encongiment molt acusat, fustes corcades, pèrdua i/o trencament de brides, tanques, capçades, desperfectes en guardes i primers fulls, brutícia superficial…).
  • Tractament de restauració: Restauració dels danys estructurals greus (trencament de nervis i relligats, unió de cobertes soltes), consolidació i reintegració de pèrdues en cobertes i fulls, aplanat de cobertes arrugades, restitució de capçades, brides, tanques i altres elements perduts/trencats, realitzant reproduccions fidels. Les reparacions antigues s’han conservat en la mesura del possible, i quan no ho ha estat, s’ha realitzat una enquadernació facsímil de la re-aprofitada.
  • Restauradors: Clàudia Callau, Rita Udina.
  • Altres enllaços: Hem parlat d’aquests llibres meravellosos en dues conferències, aquí sota tens els vídeos. Són a continuació:

A la xerrada Sew it, rather than paste it (“Cosit, millor que enganxat!”), minuts 7:41″ – 9:43″, es veuen dos dels incunables quan parlem de la direcció de fibra de les guardes dels llibres:

I en aquesta altra conferència se’n veuen tres més, parlant de reciclatge de suports en l’enquadernacions històriques (membra disiecta, també anomenat “maculatura” i enquadernacions palimpsest):

Un dels incunables l’hem triat per a la caràtula de la segona conferència:

Clients