El taller de la Rita Udina sempre ha respost amb professionalitat en totes les feines que li hem encarregat des de l’Arxiu Històric.