• Els preus de la restauració no inclouen el transport de les peces del seu lloc d’origen al taller, ni del seu retorn, si no es diu el contrari.
 • Si no es diu el contrari, els preus NO inclouen l’IVA (21%).
 • El taller de restauració es reserva els drets de publicació de les fotografies del procés de restauració de les peces amb l’objectiu de promocionar el taller, en cas que no hi estigueu d’acord feu-ho constar explícitament. Més sobre la qüestió de les imatges.
 • Els terminis d’entrega són orientatius i queden subjectes a possibles imprevistos (disponibilitat de material específic per a concloure la restauració, per exemple).
 • Ens reservem el dret de no dur a terme les intervencions proposades en el pressupost en cas que per qualsevol raó no es veiés viable o suficientment segur. No cobrarem els tractaments que no haguem realitzat, i arribat el cas, informarem de les intervencions alternatives i preus.
 • Els preus de la restauració no inclouen el transport de les peces del seu lloc d’origen al taller, ni del seu retorn, si no es diu el contrari.
 • Si no es diu el contrari, els preus NO inclouen l’IVA (21%).
 • El taller de restauració es reserva els drets de publicació de les fotografies del procés de restauració de les peces amb l’objectiu de promocionar el taller, en cas que no hi estigueu d’acord feu-ho constar explícitament. Més sobre la qüestió de les imatges.
 • Els terminis d’entrega són orientatius i queden subjectes a possibles imprevistos (disponibilitat de material específic per a concloure la restauració, per exemple).
 • Ens reservem el dret de no dur a terme les intervencions proposades en el pressupost en cas que per qualsevol raó no es veiés viable o suficientment segur. No cobrarem els tractaments que no haguem realitzat, i arribat el cas, informarem de les intervencions alternatives i preus.
 • Els preus de la restauració no inclouen el transport de les peces del seu lloc d’origen al taller, ni del seu retorn, si no es diu el contrari.
 • Si no es diu el contrari, els preus NO inclouen l’IVA (21%).
 • El taller de restauració es reserva els drets de publicació de les fotografies del procés de restauració de les peces amb l’objectiu de promocionar el taller, en cas que no hi estigueu d’acord feu-ho constar explícitament. Més sobre la qüestió de les imatges.
 • Els terminis d’entrega són orientatius i queden subjectes a possibles imprevistos (disponibilitat de material específic per a concloure la restauració, per exemple).
 • Ens reservem el dret de no dur a terme les intervencions proposades en el pressupost en cas que per qualsevol raó no es veiés viable o suficientment segur. No cobrarem els tractaments que no haguem realitzat, i arribat el cas, informarem de les intervencions alternatives i preus.