Preparació d’originals fotogràfics per a exposició

Arte y Memoria Gregorio Corenjo - Neschen

Sessió teòrico-pràctica on veurem diferents materials relacionats amb l’encapsulat i l’emmarcat de cara a l’exposició de fotografies: adhesius, cartolines, camises, passe-partouts, plàstics, vidres…
Parlarem de reversibilitat, productes lliures d’àcid, “de conservació” i molt més!

Edicions realitzades fins avui:
Emmarcat i preparació de fotografies per a exposició Emmarcat i preparació de fotografies per a exposició

 


Projectes relacionats:
Sessió: Preparació d’originals fotogràfics per a exposicióSessió: Preparació d’originals fotogràfics per a exposicióRestauració de fotografies a l'albúmina


Entrades relacionades:
Eliminació del mirall de plata en fotografies“Identificación y conservación de fotografías”, 2ª edició impresaConservació de fotografies en placa de vidreRestauració de fotografies a l'albúminaInundació del fons Buch de l'Arxiu Municipal del Districte de GràciaConservació de fotografiess gelatino-argèntiques en paper

Preparació d’originals fotogràfics per a exposició

Arte y Memoria Gregorio Corenjo - Neschen

Sessió teòrico-pràctica on veurem diferents materials relacionats amb l’encapsulat i l’emmarcat de cara a l’exposició de fotografies: adhesius, cartolines, camises, passe-partouts, plàstics, vidres…
Parlarem de reversibilitat, productes lliures d’àcid, “de conservació” i molt més!

Edicions realitzades fins avui:
Emmarcat i preparació de fotografies per a exposició Emmarcat i preparació de fotografies per a exposició

 


Projectes relacionats:
Sessió: Preparació d’originals fotogràfics per a exposicióSessió: Preparació d’originals fotogràfics per a exposicióRestauració de fotografies a l'albúmina


Entrades relacionades:
Eliminació del mirall de plata en fotografies“Identificación y conservación de fotografías”, 2ª edició impresaConservació de fotografies en placa de vidreRestauració de fotografies a l'albúminaInundació del fons Buch de l'Arxiu Municipal del Districte de GràciaConservació de fotografiess gelatino-argèntiques en paper

Preparació d’originals fotogràfics per a exposició

Arte y Memoria Gregorio Corenjo - Neschen

Sessió teòrico-pràctica on veurem diferents materials relacionats amb l’encapsulat i l’emmarcat de cara a l’exposició de fotografies: adhesius, cartolines, camises, passe-partouts, plàstics, vidres…
Parlarem de reversibilitat, productes lliures d’àcid, “de conservació” i molt més!

Edicions realitzades fins avui:
Emmarcat i preparació de fotografies per a exposició Emmarcat i preparació de fotografies per a exposició

 


Projectes relacionats:
Sessió: Preparació d’originals fotogràfics per a exposicióSessió: Preparació d’originals fotogràfics per a exposicióRestauració de fotografies a l'albúmina


Entrades relacionades:
Eliminació del mirall de plata en fotografies“Identificación y conservación de fotografías”, 2ª edició impresaConservació de fotografies en placa de vidreRestauració de fotografies a l'albúminaInundació del fons Buch de l'Arxiu Municipal del Districte de GràciaConservació de fotografiess gelatino-argèntiques en paper