Restauració de fotografia partida en dos i amb rosec de lepisma

  • Beneficiari: Societat Cultural Sant Jaume (Premià de Dalt).
  • Objecte: Fotografia antiga de la Coral Sant Jaume de Premià de Dalt (Barcelona). c.1920
  • Danys: Fragmentada en dos parts per l’atac de lepismes (peixet de plata), brutícia.
  • Tractament: Unir els dos fragments i retocar la llacuna de la part absent. Neteja de l’emulsió.

(castellano / english)

Fotografia Orfeó Premianenc

Abans de la restauració la foto està fragmentada en dos (part superior de la imatge). Després de restaurar, a sota. Muntatge fotogràfic.

Fotografia Orfeó Premianenc Abrasió de lepisma en fotografia gelatino-argèntica

Clients