Restauració de fotografia partida en dos i amb rosec de lepisma

  • Beneficiari: Societat Cultural Sant Jaume (Premià de Dalt).
  • Objecte: Fotografia antiga de la Coral Sant Jaume de Premià de Dalt (Barcelona). c.1920
  • Danys: Fragmentada en dos parts per l’atac de lepismes (peixet de plata), brutícia.
  • Tractament: Unir els dos fragments i retocar la llacuna de la part absent. Neteja de l’emulsió.
Fotografia Orfeó Premianenc

Abans de la restauració la foto està fragmentada en dos (part superior de la imatge). Després de restaurar, a sota. Muntatge fotogràfic.

Fotografia Orfeó Premianenc Abrasió de lepisma en fotografia gelatino-argèntica

Clients