Conferència: Restauració d’enquadernacions reciclades i amb maculatures (Parts 1 i 2, Xile)

 • 00:00 – Introducció
  • 00:28 – A) Què és “membra disiecta” o maculatures (reciclatge amb un altre fi).
  • 01:23 – B) Què és la reutilització de d’enquadernacions (reutilització amb un mateix fi).
 • 01:44 – A) Reciclatge amb diferent ús (disjecta membra, maculatures)
  • 02:04 – a1) 1️⃣ Manuscrit de pergamí utilitzat com cobertes d’un incunable (Girona).
  • 06:12 – a2) 2️⃣ Manuscrit de pergamí emprat com a cobertes en enquadernació de cosit enrotllat (Lleida).
  • 10:17 – 1️⃣ vs 2️⃣. Els reforços antics i materials reutilitzats són compatibles amb la preservació, i fins a quin punt eliminar-los implica pèrdua de llegibilitat?
  • 11:20 – Presa de decisions per a maculatures (A).
 • 12:11 – B) Reutilització amb mateix fi (reciclatge d’enquadernacions)
  • 12:49 – b1) 3️⃣ Manuscrit amb re-enquadernació matussera (Terrassa).
  • 18:03 – b2) 4️⃣ Incunable amb reciclatge expert d’enquadernació flexible (Girona).
  • 26:07 – b3) 5️⃣ Manuscrit amb enquadernació de cartera, amb solapa (Guimerà).
  • 39:25 – Presa de decisions per a enquadernacions reciclades (B).
 • 41:38 – Conclusió
 • 43:58 – Agraïments

Clients