+34 937 548 880

+34 937 548 880

+34 937 548 880

Projectes realitzats

Estudi Ignasi Cristià

A continuació els projectes relacionats amb Estudi Ignasi Cristià:

Llibre del sindicat de remença

No tots els objectes es poden prestar per a ser admirats en una exposició, ja sigui perquè estan malmesos, o són molt valuosos. El facsímil és una molt bona alternativa en aquests cassos. S'ha reproduït l'enquadernació flexible amb cosit sobre el llom, en pergamí, i el bloc de fulls en paper verjurat.

Clients

Anar a dalt de tot