+34 937 548 880

+34 937 548 880

+34 937 548 880

Projectes realitzats

2016

A continuació els projectes relacionats amb 2016:

Facsímil de l’orla de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

Què és un facsímil i per a què serveix? És una falsificació? Per què es va mutilar l'orla de Farmàcia de Catalunya durant la guerra civil? Els facsímils, altrament dits còpies originals o reproduccions, són una molt bona solució quan volem posar a l'abast una obra que pel seu caràcter únic o pel seu estat de conservació, no suportarien una exposició o manipulació sense patir danys.

Restauració de cartells russos de propaganda comunista

Cartells russos de propaganda comunista, de 1959. Autor: Valentin Viktorof. Litografies amb plecs molt marcats, reforços d'esparadrap, estrips, taques, ondulació i llacunes. Restauració: Neteja en sec, tractament de celos, neteja humida i desacidificació, consolidació (reforç d'estrips, reintegració de llacunes, laminació pel revers), aplanat, retoc (tinta neutra a la llacuna gran).

Clients

Anar a dalt de tot