Elaboració de facsímils

 • Enquadernacions flexibles, llibres impresos i altres documents per a exposició (Estudi Ignasi Cristià).
 • Orla de la primera generació de farmacèutics de la Universitat de Barcelona (1901).
 • Còpia en alta resolució de pàgines d’un cantoral de gran format en pergamí, una partitura manuscrita amb caplletres (Museu Alcon Cusí).
 • Carpeta per a document commemoratiu de l’Hospital Asil de Granollers.
 • Lligalls de l’Arxiu Municipal de Molins de Rei.
 • Reproducció d’enquadernacions massa malmeses per al seu ús com a consulta (Arxiu Comarcal de Girona, Museu Alcón Cusí de la Farmàcia).

Veure projectes sota la categoria “facsímil“.

Elaboració de facsímils

 • Enquadernacions flexibles, llibres impresos i altres documents per a exposició (Estudi Ignasi Cristià).
 • Orla de la primera generació de farmacèutics de la Universitat de Barcelona (1901).
 • Còpia en alta resolució de pàgines d’un cantoral de gran format en pergamí, una partitura manuscrita amb caplletres (Museu Alcon Cusí).
 • Carpeta per a document commemoratiu de l’Hospital Asil de Granollers.
 • Lligalls de l’Arxiu Municipal de Molins de Rei.
 • Reproducció d’enquadernacions massa malmeses per al seu ús com a consulta (Arxiu Comarcal de Girona, Museu Alcón Cusí de la Farmàcia).

Veure projectes sota la categoria “facsímil“.

Elaboració de facsímils

 • Enquadernacions flexibles, llibres impresos i altres documents per a exposició (Estudi Ignasi Cristià).
 • Orla de la primera generació de farmacèutics de la Universitat de Barcelona (1901).
 • Còpia en alta resolució de pàgines d’un cantoral de gran format en pergamí, una partitura manuscrita amb caplletres (Museu Alcon Cusí).
 • Carpeta per a document commemoratiu de l’Hospital Asil de Granollers.
 • Lligalls de l’Arxiu Municipal de Molins de Rei.
 • Reproducció d’enquadernacions massa malmeses per al seu ús com a consulta (Arxiu Comarcal de Girona, Museu Alcón Cusí de la Farmàcia).

Veure projectes sota la categoria “facsímil“.