Lecture: “Replacement of oils on impregnated paper architectural drawings” (Amsterdam)

(castellano / català)

Replacement-of-oils-on-impregnated-paper-architectural-drawings Paper impregnat restauratDibuix en paper vegetal impregnat, ens arriba fragmentat degut a la seva enorme fragilitat Estrips i plecs allà on hi havia arrugues, més visibles que el dibuixDetall abans i després (TRANSPRÈNCIA)Restauració de plànol a llapis en paper vegetal impregnat (Planta del Col·legi Valldemia.).

Customers and years