Conferència: Possible solució per a les enquadernacions en rama (ICPWH, Sarajevo):

Resum:

Les enquadernacions en rama o en rústica són molt populars. Des del llibre aldí, aquesta simple estructura ha romàs inalterada durant segles i podem trobar des dels exemplars més econòmics fins a les més exquisides joies de col·lecció.
Tenen debilitats estructurals importants, ben conegudes per tots: trencament del llom, despreniment de les cobertes i fallida del relligat. Cosa que no sorprèn, ja que normalment són llibres molt manipulats i la unió amb les cobertes és la mera adhesió, per no parlar de l’absència de nervis al relligat (cordills o betes). Dues de les estructures més habituals són el cosit en pla (o grapat) i el cosit de cadeneta.

Una restauració que mantingui aquesta mateixa estructura perllongarà els riscos de desperfectes en el temps i per això la necessitat de considerar algunes modificacions. Els restauradors estem comminats a la presa de decisions, mirant de trobar un equilibri entre funcionalitat i estètica. Una solució habitual és l’adició d’una manxa entre les cobertes i el bloc de fulls.

L’objectiu de la solució que es proposa és la de ser el menys visible possible, mirant de mantenir la frescor característica d’aquests llibres, alhora que proveint-los suficient resistència mecànica per a garantir-ne la conservació a llarg termini, especialment al llom. Un recurs molt interessant com a portador d’estructura és la direcció de fibra del paper, cosa que ja s’havia emprat des d’antic, en les guardes.

El tractament de restauració que s’explica és semblant al d’afegir una manxa, i concentra el reforç en un cosit al relligat, allargant-lo de manera que no cal afegir una manxa. L’extensió s’enganxa a les tapes però no al llom, creant un vincle real entre les cobertes i el bloc de fulls, i articulant al mateix temps el llom (que era ple en un principi). Hi ha diverses variacions per a aquest tipus de restauració, ja que cada llibre tindrà unes particularitats especials.
Totes elles ofereixen una gran flexibilitat, permetent un resultat que no difereix massa de l’original, i al mateix garanteixen una manipulació fàcil i resistent.

restauració d'enquadernació en rama


Projectes relacionats:
Restauració de llibres de butxaca, o enquadernacions en rústicaCurs: Conservació, reparació i restauració de llibresRestauració de llibres en rústica
Restauració de còdex manuscrit en pell i pergamírestauració d'enquadernacions semi-flexibles en pergamíRestauració d'enciclopèdia afectada per aiguaRestauració de llibre en ramaRestauració de llibres i periòdics de l'hemerotecaRestauració de manuscrits amb enquadernació flexible en pergamí amb solapaRestauració de manuscrits medievals en paper de draps amb galeries de corcs de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre (Tortosa)


Entrades relacionades:
restauració de capçades, i tipus de capçades en enquadernacionsrestauració d'enquadernació flexible en pergamí amb nervis de ferrorestauració de llibre lacat amb adhesius i altres vernissosestructures dels llibres medievals: enquadernacions gòtiques i romàniquesrestauració d'un àlbum de gran format amb enquadernació de pergamíEstudi de la consistència de las estructures dels llibresRestauració dels "Estralls de la Guerra", de GoyaCaracterístiques dels llibres de llom buit i articulatrestauració d'enquadernacions flexibles en pergamíAplanat per tensió en restauració de documentsrestauració de manuscrit, una enquadernació renaixentista en pell, amb un pany

Deixa un comentari

Clients